Aydın
DOLAR17.9619
EURO18.3105
ALTIN1030.6
UZMAN ARABULUCU AVUKAT EGE DEMİRALP

UZMAN ARABULUCU AVUKAT EGE DEMİRALP

Mail: [email protected]

MAL REJİMİ TASFİYESİ VE ARABULUCULUK

MAL REJİMİ TASFİYESİ VE ARABULUCULUK

Ülkemizdeki uygulamaya göre; eşler arasında “Mevcut mal rejimi’’ sona erdiğinde mal rejiminin  tasfiye edilmesi, mal varlığının paylaşılması zorunlu değildir. Mal rejiminin tasfiyesi ile ilgili bir talebin aile mahkemesi tarafından incelenebilmesi için; mutlaka bu konuda usulüne uygun harcı yatırılarak açılmış bir davanın veya karşı davanın bulunması zorunludur.Dava açmak yerine tarafların ya da taraflardan birinin bu konu ile ilgili; üzerinde iradi olarak karar verebilecekleri her uyuşmazlık gibi “Mal Rejimi Tasfiyesi” için de Arabulucu’ya başvurmaları mümkündür.

Taraflar ayrıca bir sözleşme yapmamışlar ise; 4721 Sayılı Medeni Kanun’un yürürlüğe girdiği 01. 01. 2002 tarihinden önce evlenen eşler arasında evlendikleri tarihten itibaren 743 sayılı önceki Medeni Kanunumuzda yasal mal rejimi olarak kabul edilen mal ayrılığı rejimine tabi olacaklar ve bu rejim 4321 Sayılı yeni Medeni Kanun’un yürürlüğe girdiği 01. 02. 2002 tarihinde sona erip aynı tarihte yeni Medeni Kanunu’muzun yasal mal rejimi olarak öngördüğü edinilmiş mallara katılma rejimi başlayacaktır.

Mal rejiminin tasfiyesinde “Edinilmiş mallara katılma” rejiminde katılma alacağı “Mal ayrılığı” rejiminde katkı payı alacağı kavramları karşımıza çıkar.Katkı payı alacağında eşlerden her ikisinin de çalışıyor olması gerekir iken,katılma alacağında ;çalışmayan veya herhangi bir geliri bulunmayan eşin diğerinin edindiği bir maldan katkı alacağı talep etmesi mümkündür.

Özellikle mesleki ve ticari faaliyetini şahıs işletmesi şeklinde sürdüren kişiler kendi adlarına hesap açtırmakta ve ticari işletmesinin tüm gelirlerini bu hesapta toplamaktadırlar. Bu gelirler edinilmiş mal sayılmakla birlikte ,paylaşım için yıl sonu beklenmeli zarar bilançodan düşüldükten sonra paylaşım yapılmalıdır.

Tarafların bu konularda uyuşmazlığa düşmeleri sonucu dava açarak aralarında mal rejimi tasfiyesine gitmeleri mümkündür. Ancak günümüzde uzayan dava süreçleri, malların değer kaybı, masraflar ,ve aile mahremiyeti gibi konular karşımıza çıkmaktadır.Arabuluculuk müessesesi ile kanunun öngördüğü yahut tarafların belirledikleri ve istedikleri şekilde malları ne şekilde paylaşacaklarını belirleme imkanları vardır.Taraflar toplantılara avukatları ,muhasebecileri ile katılabilir;uygun gördükleri bir kişiyi bilirkişi olarak seçebilirler.

Kendi adınıza tartışarak verdiğiniz karar,üçüncü bir kişinin sizin adınıza vermiş olduğu karardan her zaman daha iyidir kanısındayım. Sevgi ile.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar